Szukaj w mieście
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu » Instytut Ratownictwa Medycznego » Ratownictwo medyczne » Licencjackie stacjonarne

34-400 Nowy Targ, Małopolskie
ul. Kokoszków 71, Zobacz na mapie
Tel: (18) 261-07-02, (18) 261-07-12 - Dział Nauczania
Fax: (18) 261-07-08
WWW: http://www.ppwsz.edu.pl
Email: ppwsz@ppwsz.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ratownictwo medyczne Ratownictwo medyczne - Licencjackie stacjonarne Ratownictwo medyczne - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Instytut Ratownictwa Medycznego zapewnia studentom wysoki poziom kształcenia potwierdzony ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Instytut dysponuje doświadczoną kadrą naukowo-dydaktyczną, a lektoraty z języka angielskiego oraz zajęcia z języka migowego  odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach.
Absolwent po ukończeniu nauki uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.
Ukończenie nauki w Instytucie Ratownictwa Medycznego zapewnia  szeroką wiedzę z zakresu nauk biologicznych i udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.
Absolwent Instytutu Ratownictwa Medycznego wykazuje cechy fizyczne i psychofizyczne, które predysponują go do podjęcia szybkich i słusznych decyzji o sposobie postępowania z chorym lub poszkodowanym. Natychmiast wykonuje czynności ratunkowe.
Absolwent jest gotowy do podjęcia pracy w zespołach wyjazdowych, w oddziałach ratunkowych szpitali bądź pogotowia ratunkowego i innych formach ratowniczych.

Program studiów oraz umowy patronackie z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz innymi Akademiami Medycznymi pozwalają kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich (studia II stopnia).
Instytut Ratownictwa Medycznego współpracuje ponadto z  Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Nowym Targu i Krakowie, Komendą Powiatową  Policji w Nowym Targu, Stacją Dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego w Krakowie i Nowym Targu, Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w Krakowie (szpital MSWiA), Nowym Targu oraz Brzesku.

Przykładowe przedmioty


 • organizacja systemu ratownictwa medycznego
 • patofizjologia
 • język migowy
 • toksykologia
 • biologia i mikrobiologia oraz elementy genetyki
 • psychologia w medycynie ratunkowej
 • medycyna sądowa
 • chirurgia ogólna z elementami transfuzjologii
 • traumatologia z elementami neurotraumatologii
 • kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna

Absolwent


Absolwent jest gotowy do podjęcia pracy w:
 
 • zespołach wyjazdowych pogotowia ratunkowego, 
 • oddziałach ratunkowych szpitali bądź pogotowia ratunkowego,
 • centrach powiadamiania ratunkowego,
 • innych formach ratowniczych.

Dalsze kształcenie


Program studiów oraz umowy patronackie z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz innymi Akademiami Medycznymi umożliwiają kontynuację nauki na uzupełniających studiach magisterskich  (studia II stopnia ).


Praktyki


Studenci Ratownictwa Medycznego odbywają praktyki umożliwiające zdobycie doświadczenia w przeznaczonych do tego jednostkach i instytucjach, na mocy porozumienia wskazanej jednostki czy instytucji z Uczelnią.