Szukaj w mieście
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu » Instytut Pielęgniarstwa » Pielęgniarstwo

34-400 Nowy Targ, Małopolskie
ul. Kokoszków 71, Zobacz na mapie
Tel: (18) 261-07-02, (18) 261-07-12 - Dział Nauczania
Fax: (18) 261-07-08
WWW: http://www.ppwsz.edu.pl
Email: ppwsz@ppwsz.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo - Licencjackie stacjonarne Pielęgniarstwo - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Instytut Pielęgniarstwa kształtuje przyszłego pracownika systemu opieki zdrowotnej wykazującego kreatywną postawę, wewnętrzną dyscyplinę, zdolnego do efektywnej pracy w realiach wolnego rynku usług zdrowotnych. Szczególną uwagę przywiązuje się do zajęć praktycznych, gdyż oprócz kształtowania umiejętności psychomotorycznych, zajęcia praktyczne pozwalają kształtować właściwe postawy zawodowe i pożądane cechy osobowości studentów pielęgniarstwa.
Zajęcia praktyczne pozwalają na zastosowanie w praktyce nabytej wiedzy oraz doskonalenie wybranych umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach rzeczywistych.
Celem Instytutu Pielęgniarstwa jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza poprzez:
 • stworzenie optymalnych warunków do rzetelnego zdobywania kompetencji zawodowych oraz ewaluacji procesu kształcenia,
 • wspomaganie osobowego rozwoju społecznego każdego członka społeczności Instytutu zarówno studentów, jak też pracowników,
 • wdrażanie do ciągłego doskonalenia zawodowego szczególnie w drodze samokształcenia,
 • rozwijanie umiejętności badawczych, zainteresowań poznawczych i postaw innowacyjnych.
W uzyskaniu założonych celów Instytutu  pomocna jest wyspecjalizowana kadra nauczycielska, która to stale podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe poprzez czynny udział w konferencjach naukowo-szkoleniowych i różnych  formach kształcenia podyplomowego. Praca naukowa zespołu nauczycieli znajduje odzwierciedlenie w publikowaniu artykułów, książek, podręczników i w czynnym udziale w konferencjach.
 
 Absolwent Instytutu Pielęgniarstwa po ukończeniu nauki uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.
 
Absolwent PPWSZ w Nowym Targu o kierunku pielęgniarstwo jest  przygotowany do pracy na stanowisku pielęgniarki / pielęgniarza w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej.       
Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią zatrudnienie absolwentów w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach pracy chronionej, zakładach opieki społecznej, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i innych placówkach w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez absolwenta.
Po ukończeniu nauki na kierunku pielęgniarstwo absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich prowadzonych w wydziałach pielęgniarskich akademii medycznych oraz kontynuowania kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i uzyskiwania specjalności zawodowych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu podpisała porozumienie o współpracę m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach  którego funkcjonuje Instytut Pielęgniarstwa Collegium Medicum.

Szerokim echem w środowisku Podhala „odbiły się” akcje krwiodawstwa i akcje profilaktyczne (pomiary glukozy, ciśnienia krwi, tętna) organizowane przez samorząd studencki przy współpracy ze Stacją Krwiodawstwa i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną przy okazji takich imprez masowych jak Juwenalia i Dni Nowego Targu. 
 

Przykładowe przedmioty


 • anatomia
 • fizjologia
 • dietetyka
 • ratownictwo medyczne
 • podstawowa opieka zdrowotna
 • podstawy pielęgniarstwa
 • opieka paliatywna
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • interna
 • farmakologia
 • patologia
 • rehabilitacja i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Absolwent


Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią zatrudnienie absolwentowi Instytutu Pielęgniarstwa w:
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, 
 • zakładach pracy chronionej, 
 • zakładach opieki społecznej, 
 • ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • innych placówkach w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez absolwenta.

Dalsze kształcenie


Po ukończeniu nauki na kierunku pielęgniarstwo absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich prowadzonych w wydziałach pielęgniarskich akademii medycznych oraz kontynuowania kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i uzyskiwania specjalności zawodowych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.


Praktyki


Podczas procesu kształcenia realizowane są praktyki zawodowe. Praktyki zawodowe odbywają się w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania, zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych, domach opieki społecznej, na podstawie pisemnego  porozumienia pomiędzy uczelnią a daną placówką.