Szukaj w mieście
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu » Instytut Ochrony Środowiska » Ochrona środowiska » Licencjackie stacjonarne

34-400 Nowy Targ, Małopolskie
ul. Kokoszków 71, Zobacz na mapie
Tel: (18) 261-07-02, (18) 261-07-12 - Dział Nauczania
Fax: (18) 261-07-08
WWW: http://www.ppwsz.edu.pl
Email: ppwsz@ppwsz.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ochrona środowiska Ochrona środowiska - Licencjackie stacjonarne Ochrona środowiska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Podstawowym celem Instytutu Ochrony Środowiska powołanego w PPWSZ w Nowym Targu jest wszechstronne kształcenie specjalistów ochrony środowiska, posiadających ugruntowaną wiedzę na temat: budowy i wartości środowiska przyrodniczego, mechanizmów jego degradacji, możliwości regeneracji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych pod wpływem gospodarczej działalności człowieka.
 
Szczególną pozycję w kształceniu studentów zajmuje ochrona środowiska Tatr, Podhala i Beskidów, z powodu ich wyjątkowych walorów przyrodniczych.
Program studiów zawiera treści kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego.
Po ukończeniu nauki absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności jej wykorzystania w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. Rozumie procesy zachodzące w środowisku oraz jego przemiany naturalne i antropogeniczne.
Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.
Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za stan i ochronę środowiska, w przemyśle, drobnej wytwórczości oraz w administracji. Ma umiejętność kształtowania ładu przestrzennego z poszanowaniem najwyższych wartości środowiska. Jest przygotowany do współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony środowiska, turystyki, rekreacji i ochrony zdrowia.
Program i wysoki poziom naukowy studiów umożliwiają absolwentowi kontynuowanie nauki na uzupełniających studiach magisterskich II stopnia.

Przykładowe przedmioty


 • geologia
 • botanika
 • matematyka i statystyka
 • hydrologia
 • gospodarka przestrzenna
 • gleboznawstwo i geografia gleb
 • ekologia
 • biogeografia
 • inżynieria procesowa
 • rolnictwo na obszarach górskich

Absolwent


Absolwent Instytutu Ochrony Środowiska jest przygotowany do pracy w:
 • laboratoriach badawczych i kontrolnych, 
 • instytucjach odpowiedzialnych za stan i ochronę środowiska, 
 • przemyśle i drobnej wytwórczości,
 • administracji.
Absolwent posiada umiejętność kształtowania ładu przestrzennego z poszanowaniem najwyższych wartości środowiska oraz przygotowany jest do współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony środowiska, turystyki, rekreacji i ochrony zdrowia.