Szukaj w mieście
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu » Instytut Humanistyczny » Filologia polska

34-400 Nowy Targ, Małopolskie
ul. Kokoszków 71, Zobacz na mapie
Tel: (18) 261-07-02, (18) 261-07-12 - Dział Nauczania
Fax: (18) 261-07-08
WWW: http://www.ppwsz.edu.pl
Email: ppwsz@ppwsz.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Filologia polska Filologia polska - Licencjackie stacjonarne Filologia polska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Kierunek : FILOLOGIA POLSKA (studia I stopnia, trwające 6 semestrów)
 

Tryb stacjonarny:

Specjalność: NAUCZYCIELSKA

Specjalność: DZIENNIKARSKA

Specjalność: WIEDZA O KULTURZE     

Tryb niestacjonarny:

Specjalność: WIEDZA O KULTURZE

Nasz program nauczania oparty jest na czytelnym, dwustopniowym założeniu:

1. oferujemy studentom nowoczesne i rzetelne kształcenie kierunkowe;

2.  wzbogacamy je o treści specjalnościowe, dając w ten sposób każdemu studentowi szansę na zdobycie konkretnych i wymiernych umiejętności zawodowych.

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata i są w pełni przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska, a także - w myśl przepisów - na innych kierunkach humanistycznych.


Charakterystyka kształcenia kierunkowego


Plan studiów został tak skonstruowany, aby po trzech latach intensywnej nauki nasz absolwent miał pewność, że jego polonistyczna edukacja w niczym nie odbiegała od tej, jaką otrzymali jego rówieśnicy, absolwenci filologii polskiej dowolnego uniwersytetu. Co ważne, chodzi tu nie tylko o spełnianie tożsamych wymogów formalnych (to oczywistość), ale także o faktyczny zakres kształcenia, ilość godzin poświęcanych poszczególnym zagadnieniom czy wreszcie wagę przywiązywaną do zaznajamiania studentów ze współczesnymi, postrukturalnymi metodologiami badań humanistycznych.