Szukaj w mieście
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu » Instytut Fizjoterapii » Fizjoterapia

34-400 Nowy Targ, Małopolskie
ul. Kokoszków 71, Zobacz na mapie
Tel: (18) 261-07-02, (18) 261-07-12 - Dział Nauczania
Fax: (18) 261-07-08
WWW: http://www.ppwsz.edu.pl
Email: ppwsz@ppwsz.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Fizjoterapia Fizjoterapia - Licencjackie stacjonarne Fizjoterapia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Fizjoterapia jest kierunkiem  z pogranicza nauk medycznych dla osób pragnących nieść pomoc drugiemu człowiekowi.
Student kierunku fizjoterapii uczony jest świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią  przez rozpoznawanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia. Dużą uwagę Instytut Fizjoterapii przywiązuje do promocji i edukacji zdrowotnej poprzez ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia, wspierania jednostki, rodziny i grupy społecznej w prowadzeniu zdrowego stylu życia, uczenie jednostki, rodziny, grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia oraz do uczestniczenia w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych. Studenci uczeni są funkcjonowania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, współpracy z jednostką, rodziną i innymi członkami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych, komunikowania się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu.
Absolwenci kierunku fizjoterapia uzyskują tytuł zawodowy licencjata

Absolwenci kierunku fizjoterapii mogą kontynuować studia II stopnia (tzw. SUM) we wszystkich  uczelniach państwowych  i niepaństwowych, które prowadzą tego typu studia na kierunku fizjoterapii.

Kierunek fizjoterapia w uznaniu wysokiej jakości kształcenia uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 
Pracownicy Instytutu Fizjoterapii realizują prace naukowo-badawcze dotyczące wpływu aktywności fizycznej  na organizm  w stanach  patologicznych , ponadto  nawiązana jest bliska współpraca z partnerem  ze Słowacji w zakresie szkolenia studentów  wymiany kadry wykładowców oraz badań naukowych.


Przykładowe przedmioty


 • anatomia
 • fizjologia
 • biologia medyczna
 • masaż
 • pedagogika
 • metodyka nauczania ruchu
 • biofizyka
 • kinezyterapia
 • fizjoterapia w poszczególnych działach klinicznych: ortopedii, reumatologii, neurologii, pediatrii, geriatrii, onkologii, kardiologii i in.

Sylwetka absolwenta


Absolwent Instytutu Fizjoterapii posiada przygotowanie zawodowe do pracy w :
 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (np. w szpitalach o różnym profilu, przychodniach, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych, ośrodkach i sanatoriach);
 • innych placówkach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi (np. ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych, ośrodkach gimnastyki korekcyjnej, zakładach pracy chronionej);
 • podmiotach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną (np. gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu);
 • placówkach sportowych (np. klubowych gabinetach odnowy biologicznej, przychodniach sportowo-lekarskich i centralnych ośrodkach sportu);
 • innych placówkach  w zależności od dodatkowych kwalifikacji.