Jesteś w: Home » Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Szukaj w mieście
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, Małopolskie
ul. Kokoszków 71, Zobacz na mapie
Tel: (18) 261-07-02, (18) 261-07-12 - Dział Nauczania
Fax: (18) 261-07-08
WWW: http://www.ppwsz.edu.pl
Email: ppwsz@ppwsz.edu.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Instytut Architektury i Urbanistyki Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne
Instytut Humanistyczny Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Instytut Fizjoterapii Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Instytut Ochrony Środowiska Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Instytut Pielęgniarstwa Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Instytut Ratownictwa Medycznego Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Instytut Rekreacji i Turystyki Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O uczelni


Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu powstała w 2001 roku, jako pierwsza w Polsce uczelnia utworzona na wniosek samorządu województwa. Wniosek ten przygotowali zgodnie Marszałek Małopolski, starostowie Nowotarski i Tatrzański oraz burmistrzowie Nowego Targu i Rabki. Przymiotnik „Podhalańska” w nazwie Uczelni umieszczono nieprzypadkowo: umożliwia ona dobre wykształcenie góralskim córkom i synom, a jednocześnie chroni i rozwija góralskie korzenie Skalnego Podhala, Spiszu, Orawy i Ziemi Gorczańskiej.
    Funkcję rektora od powstania Uczelni aż do dnia dzisiejszego piastuje profesor Stanisław Andrzej Hodorowicz. Były prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany chemik – krystalograf, członek Komitetu Noblowskiego w dziedzinie chemii – ale i góral z Bukowiny Tatrzańskiej, polowac, taternik, gwarowy gawędziarz. Jak nikt inny potrafi wpisać nowoczesny byt – „Podhalańską Wyższą” (tak mówią o nas na Podhalu) – w góralskie otoczenie.
    A otoczenie mamy jedyne w swym rodzaju. Jesteśmy najwyżej w Polsce położoną uczelnią wyższą. Budynki stoją na zboczach Gorców, na wysokości 615 m n.p.m. Z okien Uczelni widać pod nami Nowy Targ, na południu pełną panoramę Tatr z Gerlachem, Rysami i Giewontem, na południowym wschodzie Pieniny z Trzema Koronami, na zachodzie samotną Babią Górę. Latem przed uczelnią przechodzą turyści zdążający na Turbacz, zimą gołym okiem widzimy górną stację kolejki na Kasprowym Wierchu, białą kreskę trasy narciarskiej na Nosalu i światła wyciągów w Białce Tatrzańskiej. Cztery grupy górskie i cztery parki narodowe w zasięgu oka i w zasięgu ręki...
    Ponad 80 %  naszych studentów pochodzi z regionu Podhala, ze wsi i małych miasteczek. Często podjęcie nauki blisko miejsca zamieszkania jest dla nich jedyną możliwością zdobycia wyższego wykształcenia. Jednak pozostali to studenci z odległych zakątków Polski, którzy wybierają naszą Uczelnię ze względu na jej urokliwe położenie.
    Ale i poziomem kształcenia przyciągamy studentów. Uczą u nas profesorowie krakowskich uczelni. Umowy patronackie zawarte z krakowskimi uczelniami wyższymi, m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Wychowania Fizycznego, Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Krakowską zapewniają wysoki poziom kadry oraz możliwość dalszych studiów w Krakowie. Obecnie Uczelnia zatrudnia blisko 200 pracowników, w tym ok. 170 dydaktycznych.
    Zaczynaliśmy siedem lat temu od 300 studentów filologii polskiej, pielęgniarstwa, fizjoterapii oraz turystyki i rekreacji. Dzisiaj kształcimy ponad 2000 studentów (w tym w systemie stacjonarnym ok. 1200), także na ratownictwie medycznym oraz architekturze i urbanistyce. Od nowego roku akademickiego uruchamiamy ochronę środowiska oraz stosunki międzynarodowe (specjalność integracja europejska) - pierwsze w Polsce studia realizowane wspólnie przez wyższą szkołę zawodową i uczelnię akademicką; licencjat u nas, a magisterium na Uniwersytecie Jagiellońskim.
    Studenci nie tylko się uczą. Na terenie Szkoły działają AZS, Uczelniany Klub Sportowy REKREO, Klub Uczelniany Sportów Zimowych KUSZ, Formacja Taneczna MORION; swoją działalność powoli rozwija Duszpasterstwo Akademickie. Pasje naukowe pogłębiają studenci w ramach kół naukowych fizjoterapii, polonistyki (w tym sekcje dialektologiczna, filozoficzna, literacka, regionalistyczna, teatrologiczna), pielęgniarstwa, architektury i sztuki w turystyce.
    Rośnie majątek Uczelni. Oddany do użytku w 2004 r. obiekt o łącznej powierzchni ponad 5000 m2 zawiera m. in. kilkadziesiąt nowocześnie wyposażonych sal wykładowych i ćwiczeniowych, bibliotekę (zawierającą ok. 13000 woluminów), dygestoria, laboratoria językowe i komputerowe, a także salę do fitnessu, masażu oraz siłownię. Już dzisiaj jednak jest za ciasny. Budujemy więc Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne (wartość inwestycji ok. 47 mln zł). W budynku znajdą się aula na 600 osób (będzie dzielona ruchomymi przegrodami na 4 nowoczesne sale wykładowe), pomieszczenia biblioteki z czytelnią, kilkanaście sal dydaktycznych, podziemny parking i zaplecze gastronomiczne. Do części budynku wprowadzimy się już w tym roku.
     Cały majątek Uczelni powstaje z darowizn samorządów. Samorząd Małopolski dotuje nas ze swego budżetu oraz zapewnia wsparcie środkami strukturalnymi UE, Powiat Nowotarski przekazał nam 2,5 ha gruntów z budynkami (a w trakcie przekazywania jest dalsze 6 ha gruntów), a gminy Podhala, Spiszu i Orawy od lat dobrowolnie opodatkowują się złotówką od mieszkańca (ewenement w skali kraju), by wspomóc „swoją” Uczelnię.
    „Podhalańska Wyższa” stara się Podhalu odwdzięczyć. Pełnimy rolę ważnego ośrodka kulturowego i naukowego na Podhalu. Uroczysty strój rektora to strój zbójnickiego harnasia, a berło rektorskie to zbójnicka ciupaga. W ciągu 7 lat działalności zorganizowaliśmy kilka konferencji naukowych, w tym trzy o zasięgu międzynarodowym. W trosce o zachowanie dziedzictwa Podtatrza szczególny nacisk kładziemy na organizację konferencji o tematyce regionalnej (m.in. dotyczącej gór i góralszczyzny, zbójnictwa, życia i działalności Augustyna Suskiego). Wydaliśmy słownik gwary orawskiej i słownik gwary Skalnego Podhala, oraz antologię poezji góralskiej. Uruchomiliśmy jedyne w Polsce studia podyplomowe z zakresu edukacji regionalnej na Podtatrzu. Wykorzystując posiadane zaplecze naukowo – dydaktyczne Uczelnia objęliśmy opieką merytoryczną Uniwersytety III Wieku w Rabce-Zdroju i Nowym Targu. Co tydzień dla grupy kilkudziesięciu seniorów prowadzone są na Uczelni zajęcia z różnych dziedzin nauki.
Uczelnia wykorzystując potencjał studiującej młodzieży corocznie współorganizuje Podhalański Bieg Narciarski. Samorząd studencki kilka razy do roku urządza akcje krwiodawstwa wśród studentów PPWSZ. Do tradycji nowotarskiej wchodzą również Podhalańskie Juwenalia organizowane przez naszych żaków, w których współuczestniczą mieszkańcy Miasta i regionu. Wespół z Podhalańską Wspólnotą Samorządową prowadzony był cykl wykładów znanych przedstawicieli świata nauki i polityki, skierowany do lokalnej społeczności.
    Zapraszamy młodych na studia na Podhalu, a nieco starszych na posiady przy kominku i góralską harbatkę.
Hej!Status prawny


Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, jest zawodową uczelnią publiczną utworzoną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu (Dz. U. Nr 79 poz. 840).

Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.zm.), przepisów wydanych na jej podstawie oraz statutu Uczelni, zatwierdzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 31 marca 2008r.


Władze uczelni


rof. dr hab. Stanisław Hodorowicz – Rektor

 
dr Danuta Żiżka-Salamon, doc. PPWSZ – Prorektor ds. dydaktyki
 
dr Anna Mlekodaj, doc. PPWSZ – Prorektor ds. badań i współpracy
 
SENAT PPWSZ
 
prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz – Rektor
 
dr Danuta Żiżka-Salamon, doc. PPWSZ – Prorektor ds. dydaktyki, przedstawiciel Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 
dr Anna Mlekodaj, doc. PPWSZ – Prorektor ds. badań i współpracy
 
mgr Andrzej Sasuła – Kanclerz
 
dr inż. arch. Maria Ponikiewska-Arct – Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki
 
dr Paweł Bukowiec – Dyrektor Instytutu Humanistycznego
 
prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk – Dyrektor Instytutu Fizjoterapii
 
dr hab. Iwon Grys, prof. PPWSZ – Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa
 
prof. dr hab. Krystyna German – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska
 
dr hab. Waldemar Hładki, prof. PPWSZ – Dyrektor Instytutu Ratownictwa Medycznego
 
dr Adam Mroczka, doc. PPWSZ – Dyrektor Instytutu Rekreacji i Turystyki
 
prof. dr hab. Wacław Adamczyk – Przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 
dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK – Przedstawiciel Politechniki Krakowskiej
 
prof. dr hab. Jadwiga Kowalik – Przedstawiciel nauczycieli akademickich, przedstawiciel   Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
dr Zdzisław Stępień – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
dr Mirosław Szyndera,  prof. PPWSZ – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
dr Anita Orzeł-Nowak – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
mgr Bogumiła Lubińska-Żądło – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
mgr Maria Zięba – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
mgr Tytus Iwański – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
 
mgr Agnieszka Potoczak – Przedstawiciel pracowników administracji
mgr Anna Śmiałkowska – Przedstawiciel pracowników administracji
 
Anna Klejka – Przedstawiciel studentów
Joanna Semczuk – Przedstawiciel studentów
Alicja Ślazyk – Przedstawiciel studentów
Grzegorz Świerczek – Przedstawiciel studentów

 

 
KONWENT
Konwent jest organem kolegialnym Uczelni
 
Do kompetencji konwentu należy:
  • wyrażanie opinii w sprawie zawierania umów o współpracy z podmiotami  zagranicznymi;
  • wyrażanie opinii w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia przez uczelnię mienia o wartości przekraczającej kwotę 350.000 złotych;
  • wyrażanie opinii w sprawie przyjęcia darowizny, spadku lub zapisu o wartości przewyższającej roczną stawkę maksymalnego uposażenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora, w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, o którym mowa w art. 151 ust. 1 ustawy;
  • wyrażanie opinii w sprawie przystąpienia uczelni do spółki lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenia spółki lub fundacji.
W skład Konwentu wchodzą:
 
Tomasz Kulesza - Przedstawiciel MNiSzW

Alicja Żelichowska - Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego

Marek Nawara - Przedstawiciel Zarządu Województwa Małopolskiego

Barbara Dziwisz - Przedstawiciel Sejmiku Województwa Małopolskiego

Krzysztof Faber  - Starosta Nowotarski

Andrzej Gąsienica-Makowski  - Starosta Tatrzański

Marek Fryźlewicz  - Burmistrz Miasta Nowy Targ

Rafał Skaradziński - Przedstawiciel Nowotarskiej Izby Gospodarczej

Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - Przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prof. dr  hab. Piotr Tworzewski - Przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik - Przedstawiciel Politechniki Krakowskiej


Baza dydaktyczno-socjalna


Większość zajęć odbywa się w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71, w oddanym do użytku w 2004 r. budynku o powierzchni ok. 5000 m².Do dyspozycji studentów są pracownie komputerowe z szybkim łączem internetowym, profesjonalnie wyposażone sale do nauki języków obcych, a także pracownie specjalistyczne z zakresu turystyki i rekreacji, gabinet odnowy biologicznej, sale fitness i siłownia.Część zajęć prowadzona jest również w obiektach Prewentoriom na Kowańcu oraz sali obrad Urzędu Miasta w Nowym Targu.
Studenci PPWSZ korzystają również z obiektów sportowych Hali Sportowej „Gorce"
(al. 1000-lecia).

Zajęcia dla studentów i kierunków fizjoterapia i pielęgniarstwo prowadzone są także w nowocześnie wyposażonym szpitalu nowotarskim.

 


Studenci mają możliwość korzystania z usytuowanego na Uczelni bufetu oraz licznych automatów vendingowych.

Ppwsz w Nowym Targu nie dysponuje własnym Domem Studenckim, jednakże studenci znajdują bez problemu zakwaterowanie w licznie oferowanych na terenie Nowego Targu pokojach do wynajęcia a także Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego.


Biblioteka


Biblioteka Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu rozpoczęła swoją działalność organizacyjną i usługową w październiku 2002 roku. Pierwsza siedziba Biblioteki znajdowała się w Rabce - Zdroju, gdzie początkowo zlokalizowana była część Uczelni. W październiku 2006 roku biblioteka została przeniesiona do nowo wyremontowanego budynku przy ul. Kokoszków w Nowym Targu, gdzie otrzymała dodatkowe sale na czytelnię, wypożyczalnię i magazyny.
Pierwszoplanowymi i najważniejszymi zadaniami były i są: dostosowanie struktury Biblioteki do potrzeb czytelników oraz zgromadzenie i przygotowanie księgozbioru.
Biblioteka gromadzi księgozbiór ściśle związany z planem nauczania w PPWSZ w Nowym Targu poprzez zakupy nowości wydawniczych jak również otrzymywane dary od instytucji i osób prywatnych.
Nadrzędnym zadaniem Biblioteki PPWSZ jest współudział w organizowaniu pracy naukowej i dydaktycznej pracowników i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej poprzez:

  • gromadzenie i uzupełnianie zbiorów zgodnie z kierunkami oraz potrzebami dydaktycznymi i organizacyjnymi Uczelni;
  • opracowanie zbiorów;
  • magazynowanie i konserwacja zbiorów;
  • udostępnianie zbiorów;
  • udzielanie informacji o zbiorach i innych zasobach wiedzy;
  • prowadzenie szkoleń "Przysposobienia bibliotecznego" dla studentów pierwszego roku studiów dziennych i zaocznych.

Kontakt


Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ

e-mail: ppwsz@ppwsz.edu.pl

NIP: 735-24-32-038
REGON: 492722404
Konto bankowe:
Kredyt Bank Sa, II Oddział w Krakowie, Filia w Nowym Targu
nr konta 91150014871214800339430000

 

 Dziennik Podawczy  (18)26-10-700,
 
(18)26-10-701
 
 Fax  (18)26-10-708
 
 Rektor  (18) 26-10-711  rektorat@ppwsz.edu.pl
 Prorektor  (18) 26-10-711  rektorat@ppwsz.edu.pl
 Kanclerz  (18) 26-10-739  kanclerz@ppwsz.edu.pl
 Kwestor  (18) 26 10 704  kwestura@ppwsz.edu.pl
 Biuro Rektora  (18) 26-10-711  rektorat@ppwsz.edu.pl
 Sekretariat Kanclerza  (18)26-10-710  kanclerz@ppwsz.edu.pl 
 Dział Współpracy i 
 Promocji
  (18)26-10-727  promocja@ppwsz.edu.pl 
Dział Nauczania  (18)26-10-702,
 (18)26-10-712
 dn@ppwsz.edu.pl
 Sekretariat Instytutu
 Architektury i Urbanistyki
 (18) 26-10-729  aiu@ppwsz.edu.pl
 Sekretariat Instytutu
 Humanistycznego
 (18) 26-10-716  ih@ppwsz.edu.pl
 Sekretariat Instytutu
 Rekreacji i Turystyki
 (18) 26-10-706  irit@ppwsz.edu.pl
 Sekretariat Instytutu
 Pielęgniarstwa
 (18) 26-10-726  ip@ppwsz.edu.pl
 Sekretariat Instytutu
 Fizjoterapii
 (18) 26-10-736  if@ppwsz.edu.pl
Sekretariat Instytutu Ratownictwa Medycznego
 (18) 26-10-734
 rm@ppwsz.edu.pl
 Sekretariat Instytutu Ochrony Środowiska  (18) 26-10-724  ios@ppwsz.edu.pl
 Zamówienia Publiczne  (18) 26 10 709  zampub@ppwsz.edu.pl
 Zaopatrzenie, zakupy  (18) 26 10 744  zaopatrzenie@ppwsz.edu.pl 
 Informatyka  (18) 26 10 743  informatyka@ppwsz.edu.pl
 Administracja
 budynku
 (18) 26 10 746  budynek@ppwsz.edu.pl
 Kadry  (18) 26 10 705  kadry@ppwsz.edu.pl
 Płace

 (18) 26 10 707

 (18) 26 10 722

 place@ppwsz.edu.pl

place1@ppwsz.edu.pl

 Kwestura  (18) 26 10 704  kwestura@ppwsz.edu.pl
 Kasa  (18) 26 10 703  kasa@ppwsz.edu.pl
 Czytelnia, Biblioteka  (18)26-10-714  biblioteka@ppwsz.edu.pl
 Biuro karier i doskonalenia zawodowego  (18)26-10-730  bk@ppwsz.edu.pl
 Samorząd studencki  (18) 26 10 700,
 wew. 226
 samorzad@ppwsz.edu.pl